Afrikaanse Artikels
 • Workplace Discipline
 • Contracts of Employment
 • Breaking News

  

  Afrikaans

  André Claassen


  1 Julie 2007 is ʼn baie belangrike datum in die gasvryheid bedryf. Van hierdie datum het ʼn nuwe sektorale vasstelling vir die sektor in werking getree.

  Die nuwe sektorale vasstelling vir die gasvryheid bedryf is van toepassing op alle kommersiële besighede wat akkommodasie teen vergoeding verskaf soos byvoorbeeld hotelle, oorde, wildplase, gasteplase, koshuise, bed en ontbyt geriewe, self sorg akkommodasie en karavaan parke.

   

  Addisioneel tot besighede reeds genoem word die basiese diensoorwaardes van die volgende besighede ook deur die vasstelling gereguleer soos andere restaurante, kroeë, kantiens, tee tuine, wegneem etes, spysenierings ondernemings ensovoorts.

  Ondernemings met minder as 10 werknemers sal werkers voortaan 'n minimum loon van R 1480-00 per maand of R 7-59 per uur moet betaal terwyl groter begihede met meer as 10 werknemers voortaan R 1650-00 per maand of R 8-46 per uur moet betaal.

   

  Die vassteling maak ook voorsiening vir werknemers soos byvoorbeeld kelners wat op kommissie werk om minimum loon te ontvang. Ekstra inkomste soos fooitjies (tips) vorm nie deel van die minimum loon nie.

  Wat presies is ʼn sektorale vassteling? ʼn Sektorale vasstelling reguleer die Basiese Diensvoorwaardes binne spesifieke bedrywe.

   

  Daar is verskillende vasstelings vir verskillende bedrywe onder andere sektorale vasstellings vir kontrak skoonmaak dienste, private sekeriteit, bosbedryf, huiswerkers, plaaswerkers, groot en kleinhandel sektor ensovoorts.

  Die aspekte wat deur die sektorale vasstelling gereguleer word sluit in werkure, oortyd, die betaling van oortyd, werk op Sondae en publieke vakansie dae, etenstye, verlof, siekte verlof, verlof vir gesinsverantwoordelikheid, kraamverlof, kennis tydperke by diensbeëindiging, betaling by diensbeëindiging ensovoorts.

   

  Sektorale vasstellings kan ten opsigte van die betrokke sektore ook werkgewers onder andere verplig om rekords aan hulle werknemers te verskaf, die betaling van reis- en werkverwante toelaes reël, minimum diensvoorwaardes vir ander persone as werknemers spesifiseer, enige aangeleentheid rakende vergoeding of ander bedinge of voorwaardes reël.

   

  Sektorale vasstellings reguleer onder andere minimum lone in die spesifieke bedrywe en maak voorsiening vir verskillende minimum lone vir verkillende areas soos stedelike en landelike gebiede.

  Sekere vasstellings verskaf voorbeelde van dienskontrakte, salaris strokies asook posbeskrywing terwyl riglyne gegee word in terme van verlof, siekteverlof en verlof vir gesinsverantwoordelikheid.

  Ingevolge wetgewing moet alle werkgewers op wie sektorale vasstellings bindend is in besit van die relevante dokument wees.

   

  Sektorale vasstellings kan verkry word van die Departement van Arbeid. Die dokumente is ook gratis beskikbaar op ons webwerf en kan afgelaai word op www.labourguide.co.za. Die dokumente kan ook per epos aangevra word deur bloot die naam van die vasstelling wat versoek word in onderwerp spasie in te tik en na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te stuur. Die vasstellings is ongelukkig net in Engels beskikbaar.

  André Claassen


  Dit is noodsaaklik dat werkgewers ʼn omgewing skep waarin die waardigheid en integriteit van werknemers gerespekteer word. Dit is belangrik dat ʼn klimaat geskep word waar slagoffers van seksuele teistering griewe kan lig sonder dat dit geïgnoreer word of dat hulle onnodig blootgestel word.

   

  Maatskappye moet ʼn beleid instel ten einde seksuele teistering uit te roei sowel as prosedures daar stel om bestuurders/werknemers te weerhou om hulle skuldig te maak aan sulke onaanvaarbare optrede. Ten einde te verseker dat die identiteit van al die betrokke persone geheim gehou word moet maatskappye toesien dat griewe oor seksuele teistering sensitief en konfidensieel hanteer en ondersoek word.

   

  Die beleid en prosedure handleiding ten opsigte van personeel van die Universiteit van Stellenbosch definieer seksuele teistering as volg:

   

  Seksuele teistering verwys na gedrag, tipies ondervind as beledigend van aard, waarmee ongewenste seksuele toenadering gesoek word binne die konteks van 'n verhouding van gelyke/ongelyke mag of gesag. Seksuele teistering is 'n vorm van diskriminasie op grond van geslag. Dit is ongewens, en kan beleef word as 'n uitdrukking van mag, gesag, en beheer van 'n seksuele aard. Dit skep 'n vyandige omgewing, wat die individu se vermoë om te leer en/of te werk belemmer.

           

  Die vakbond Solidariteit beantwoord die vraag "Wanneer is dit seksuele teistering?", in een van hulle onlangse publikasies as volg: Dit is baie belangrik om tussen seksuele aandag en seksuele teistering te onderskei. Seksuele aandag word seksuele teistering in enige van die volgende situasies:


  As dit volgehou word –hoewel ʼn enkele voorval ook as seksuele teistering beskou kan word. As die slagoffer dit duidelik gemaak het dat die gedrag onaanvaarbaar en aanstootlik is en dat die persoon sy gedrag moet staak. As die beweerde oortreder moes geweet het dat die gedrag as onaanvaarbaar beskou word.

  Seksuele teistering dek ʼn breë spektrum van ongewenste gedrag en sluit onder andere die volgende in:

  • Verbale vorms, soos onwelkome navrae oor ʼn persoon se sekslewe; telefoonoproepe met ʼn seksuele ondertoon; volgehoue growwe of seksistiese grappe of aanmerkings; onwelkome versoeke vir afsprake; opmerkings ten opsigte van ʼn individu se figuur; e-pos van seksuele aard, ensovoorts.
  • Nie-verbale vorms soos gebare met ʼn seksuele betekenis, aangluring ("leering"), onwelkome volgehoue flirtasie, ens.
  • Visuele vorms soos die vertoon van pornografiese materiaal, ens.
  • Fisieke vorms soos onwelkome aanraking, betasting, molestering en verkragting.
  • Quid pro quo-vorms soos seksuele omkopery (byvoorbeeld die belofte van bevordering in ruil vir gunste van ʼn seksuele aard) en seksuele afpersing (byvoorbeeld die weerhouding van bevordering as daar nie aan seksuele versoeke voldoen word nie.)

  www.labourguide.co.za

  Newsletter Signup

   

  Join more than 70 000 subscribers by simply entering your email address in the text area.

  Subscription to the newsletter is free of charge, you will be able to unsubscribe anytime without any obligation.

  In order to protect clients and to try and prevent spam and unsolicited mail, we are making use of a double opt in method.

  Please check your inbox, including “spam” box for a mail from our server after subscribing, unfortunately the system will not send any newsletters without confirmation.  

  Android App On Google Play

  Courses and Workshops

  The OHS Act and the Responsibilities of Management

  07 August 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  18 September 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Occupational injuries and diseases in the workplace

  08 July 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban

  16 July 2015 (Fully Booked)

  Emperors Palace: Convention Centre

  18 August 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  21 August 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Workshop Policies and Procedures

  09 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  Health and Safety Representative Course

  09 July 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban

  23 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  20 August 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

  10 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  17 July 2015

  Ratanga Junction: Century City: Cape Town

  Workshop Incident/Accident Investigation Course

  10 July 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban

  10 September 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  17 September 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Retrenchments

  15 July 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  23 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  Trade unions in the workplace

  16 July 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Employment Equity Committee Training

  24 July 2015

  Ratanga Junction: Century City: Cape Town

  07 August 2015

  Emperors Palace: Convention Centre