Afrikaanse Artikels
 • Workplace Discipline
 • Contracts of Employment
 • Breaking News

  

  Desember 2007 tot 30 November 2008

  Die nuwe tabelle wat die loon verhogings vir huiswerkers reguleer vir die tydperk 1 November 2007 tot 30 November 2008 is verlede week deur die Departement van Arbeid beskikbaar gestel.Die lone word verdeel in twee areas naamlik Area A en Area B. Enige area wat nie in Area A gemeld word nie, is outomaties ingesluit in area B . Area A verteenwoordig meestal stedelike gebiede en Area B die meer landelike gebiede. Die verhoging is van toepassing op alle areas  en word  bereken deur die minimum loon van 2007 te neem, plus 9.3% . Die verhoging  het reeds op 1 Desember 2007 in werking getree.

   

  Die nuwe verhogings is gebaseer op die VPIX-inflasiekoers vir Oktober 2007, wat 7.3 % is, plus 2% wat die totale verhoging te staan bring op 9.3 %. Werknemers wat meer as 27 ure per week werk.

   

  Area A (dit is nodig dat die tabelle geraadpleeg word om te bepaal in watter area geval word)

  Huidige Minimum Uurlikse Tarief     = R5-47 per uur.

  Huidige  Minimum Weeklikse tarief     = R246-21 per week

  Huidige Minimum Maandelikse tarief  = R1066-83 per maand

   

  Nuwe minimum uurlikse tarief:    = R 5-98

  Nuwe Minimum weeklikse tarief: = R 269-11

   

  Nuwe minimum Maandelikse tarief: = R 1166-05

  Area B :  (alle areas wat nie in area A gemeld word nie.)

  Huidige  Minimum Uurlikse  Tarief  = R 4.44

  Huidige  Minimum Weeklikse Tarief = R199.76

  Huidige  Minimum Maandelikse Tarief = R 865-54

  Nuwe minimum uurlikse tarief: R 4-85

  Nuwe minimum weeklikse tarief: 218-34 

  Nuwe minimum Maandelikse Tarief: R 946-04

  Werknemers wat minder as 27 uur per week werk.:

  Area A :

  Huidige  Minimum Uurlikse Tarief     =  R 6-46

  Huidige  Minimum Weeklikse Tarief    =  R 174-50 

  Huidige  Minimum Maandelikse Tarief   =  R 756-09 .

  Nuwe minimum uurlikse Tarief: R 7-06

  Nuwe minimum weeklikse tarief:  R 190-73

  Nuwe minimum Maandelikse tarief: R 826-41

  Die totale in die tabelle verteenwoordig die bruto salaris voor aftrekkings

  Area B :  (alle areas wat nie in area A gemeld word nie.)

  Huidige  Minimum Uurlikse Tarief     =  R 5-24

  Huidige  Minimum Weeklikse Tarief    =  R 141-56

  Huidige  Minimum Maandelikse Tarief   =  R 613-39

  Nuwe minimum uurlikse tarief: R 5-73

  Nuwe minimum weeklikse Tarief: R  154-73

  Nuwe minimum Maandelikse tarief: R 670-44

  Die bostaande totale is die bruto salaris voor aftrekkings

   

  Met verwysing na die inligting is die nuwe minimum loon vir area A, vir werknemers wat vir meer as 27 uur per week werk dus R 1166-05 per maand. Werknemers wat reeds meer as die minimum vergoeding ontvang is nie outomaties geregtig op die verhoging nie.  In teenstelling moet werkers wat huidiglik minder as die minimum bedrae kry se salarisse verhoog word tot nie minder as die absolute minimum nie.

   

  Vir meer inligting kontak die Departement van Arbeid op (011) 497 3303 / 3304 / 3310 / 3316, of  (012) 309 4140. Die nuwe loon tabelle insluitende die demografiese areas is beskikbaar op die webwerf van die Departement van arbeid www.labour.gov.za  sowel as op www.labourguide.co.za  Die nuwe minimum lone kan ook verkry word deur bloot ʼn epos te stuur  na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met minimum lone in die onderwerp spasie. 

  Newsletter Signup

   

  Join more than 70 000 subscribers by simply entering your email address in the text area.

  Subscription to the newsletter is free of charge, you will be able to unsubscribe anytime without any obligation.

  In order to protect clients and to try and prevent spam and unsolicited mail, we are making use of a double opt in method.

  Please check your inbox, including “spam” box for a mail from our server after subscribing, unfortunately the system will not send any newsletters without confirmation.  

  Android App On Google Play

  Courses and Workshops

  The OHS Act and the Responsibilities of Management

  07 August 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  18 September 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Occupational injuries and diseases in the workplace

  08 July 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban

  16 July 2015 (Fully Booked)

  Emperors Palace: Convention Centre

  18 August 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  21 August 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Workshop Policies and Procedures

  09 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  Health and Safety Representative Course

  09 July 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban

  23 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  20 August 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

  10 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  17 July 2015

  Ratanga Junction: Century City: Cape Town

  Workshop Incident/Accident Investigation Course

  10 July 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban

  10 September 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  17 September 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Retrenchments

  15 July 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  23 July 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  Trade unions in the workplace

  16 July 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  Employment Equity Committee Training

  24 July 2015

  Ratanga Junction: Century City: Cape Town

  07 August 2015

  Emperors Palace: Convention Centre