Afrikaanse Artikels
 • Workplace Discipline
 • Contracts of Employment
 • Breaking News

  

  Desember 2007 tot 30 November 2008

  Die nuwe tabelle wat die loon verhogings vir huiswerkers reguleer vir die tydperk 1 November 2007 tot 30 November 2008 is verlede week deur die Departement van Arbeid beskikbaar gestel.Die lone word verdeel in twee areas naamlik Area A en Area B. Enige area wat nie in Area A gemeld word nie, is outomaties ingesluit in area B . Area A verteenwoordig meestal stedelike gebiede en Area B die meer landelike gebiede. Die verhoging is van toepassing op alle areas  en word  bereken deur die minimum loon van 2007 te neem, plus 9.3% . Die verhoging  het reeds op 1 Desember 2007 in werking getree.

   

  Die nuwe verhogings is gebaseer op die VPIX-inflasiekoers vir Oktober 2007, wat 7.3 % is, plus 2% wat die totale verhoging te staan bring op 9.3 %. Werknemers wat meer as 27 ure per week werk.

   

  Area A (dit is nodig dat die tabelle geraadpleeg word om te bepaal in watter area geval word)

  Huidige Minimum Uurlikse Tarief     = R5-47 per uur.

  Huidige  Minimum Weeklikse tarief     = R246-21 per week

  Huidige Minimum Maandelikse tarief  = R1066-83 per maand

   

  Nuwe minimum uurlikse tarief:    = R 5-98

  Nuwe Minimum weeklikse tarief: = R 269-11

   

  Nuwe minimum Maandelikse tarief: = R 1166-05

  Area B :  (alle areas wat nie in area A gemeld word nie.)

  Huidige  Minimum Uurlikse  Tarief  = R 4.44

  Huidige  Minimum Weeklikse Tarief = R199.76

  Huidige  Minimum Maandelikse Tarief = R 865-54

  Nuwe minimum uurlikse tarief: R 4-85

  Nuwe minimum weeklikse tarief: 218-34 

  Nuwe minimum Maandelikse Tarief: R 946-04

  Werknemers wat minder as 27 uur per week werk.:

  Area A :

  Huidige  Minimum Uurlikse Tarief     =  R 6-46

  Huidige  Minimum Weeklikse Tarief    =  R 174-50 

  Huidige  Minimum Maandelikse Tarief   =  R 756-09 .

  Nuwe minimum uurlikse Tarief: R 7-06

  Nuwe minimum weeklikse tarief:  R 190-73

  Nuwe minimum Maandelikse tarief: R 826-41

  Die totale in die tabelle verteenwoordig die bruto salaris voor aftrekkings

  Area B :  (alle areas wat nie in area A gemeld word nie.)

  Huidige  Minimum Uurlikse Tarief     =  R 5-24

  Huidige  Minimum Weeklikse Tarief    =  R 141-56

  Huidige  Minimum Maandelikse Tarief   =  R 613-39

  Nuwe minimum uurlikse tarief: R 5-73

  Nuwe minimum weeklikse Tarief: R  154-73

  Nuwe minimum Maandelikse tarief: R 670-44

  Die bostaande totale is die bruto salaris voor aftrekkings

   

  Met verwysing na die inligting is die nuwe minimum loon vir area A, vir werknemers wat vir meer as 27 uur per week werk dus R 1166-05 per maand. Werknemers wat reeds meer as die minimum vergoeding ontvang is nie outomaties geregtig op die verhoging nie.  In teenstelling moet werkers wat huidiglik minder as die minimum bedrae kry se salarisse verhoog word tot nie minder as die absolute minimum nie.

   

  Vir meer inligting kontak die Departement van Arbeid op (011) 497 3303 / 3304 / 3310 / 3316, of  (012) 309 4140. Die nuwe loon tabelle insluitende die demografiese areas is beskikbaar op die webwerf van die Departement van arbeid www.labour.gov.za  sowel as op www.labourguide.co.za  Die nuwe minimum lone kan ook verkry word deur bloot ʼn epos te stuur  na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met minimum lone in die onderwerp spasie. 

  DVD: How to Deal with Retrenchments

  DVD: How to deal with Retrenchments is now available.

  Click here for more information or to watch a preview.

  Newsletter Signup

  Join more than 70 000 subscribers by simply entering your email address in the text area. Subscription to the newsletter is free of charge, you will be able to unsubscribe anytime without any obligation.

  Android App On Google Play

  Courses and Workshops

  Occupational injuries and diseases in the workplace

  01 April 2015

  Protea Hotel: Centurion

  14 April 2015

  Southern Sun: OR Tambo International Airport

  16 April 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  06 May 2015 (Fully Booked)

  Southern Sun: Elangeni & Maharani, Elangeni Towers: Durban

  07 May 2015

  Southern Sun: Elangeni & Maharani, Elangeni Towers: Durban

  Workshop Policies and Procedures

  10 April 2015 (Fully Booked)

  Emperors Palace: Convention Centre

  20 May 2015

  Southern Sun: OR Tambo International Airport

  Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

  15 April 2015 (Fully Booked)

  Southern Sun: OR Tambo International Airport

  22 April 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  06 May 2015

  Southern Sun: Elangeni & Maharani, Elangeni Towers: Durban

  15 May 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  The OHS Act and the Responsibilities of Management

  15 April 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  16 April 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  07 May 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban

  New Amendments to Labour Legislation

  16 April 2015

  Southern Sun: OR Tambo International Airport

  17 April 2015

  Protea Hotel: Centurion

  20 April 2015

  Southern Sun: Century City: Cape Town

  Employment Equity Committee Training

  17 April 2015 (Fully Booked)

  Southern Sun: OR Tambo International Airport

  15 May 2015

  Southern Sun: Elangeni & Maharani, Elangeni Towers: Durban

  20 May 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  28 May 2015

  Southern Sun: Century City: Cape Town

  Workshop Chairing Disciplinary Hearings

  23 & 24 April 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  07 & 08 May 2015

  Southern Sun: Elangeni & Maharani, Elangeni Towers: Durban

  21 & 22 May 2015

  Southern Sun: OR Tambo International Airport

  Health and Safety Representative Course

  14 May 2015

  Emperors Palace: Convention Centre

  26 May 2015

  Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

  03 June 2015

  Protea Hotel: Edward: Durban